การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของผู้สูงอายุ

วันที่ 26 มีนาคม 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นตัวแทนอำเภอนากลาง เข้าร่วมการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท