การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหลุมยุบ

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัญหาหลุมยุบ หมู่ 14

ทั้งนี้ มีหน่วยงานราชการร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนจาก กอ.รมน. ปลัดอำเภอนากลาง ทรัพยากรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหมู่ 14