กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกรกฎาคม 2565 และร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดศิลาอาสน์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู