กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนเมษายน ณ วัดศรีสังวาลย์อุดมเขต

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ วัดศรีสังวาลย์อุดมเขต อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู