กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนพฤษภาคม วัดป่าภูชี

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ วัดป่าภูชี อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู