กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางอ่อนสาร อัครพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดโนนถาวรสามัคคีธรรม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู