กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมีนาคม ณ วัดป่าภูตูม

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม (วัดป่าภูตูม) อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู