กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากกศน.อำเภอนากลาง สาธารณสุขอำเภอนากลาง และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง