กิจกรรมออกแบบโชว์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโป่งแค

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณกรณ์ ตั้งหลัก เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการอำเภอนากลาง พัฒนากรประจำตำบลด่านช้าง เจ้าหน้าที่ดูแลงานOTOP เยี่ยมชมกิจกรรมออกแบบโชว์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโป่งแค ซึ่งนำโดยนางฐิตติยาภรณ์ เพลินจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ในการนี้ นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มอบหมายให้ นางอ่อนสาร อัครพัฒน์ รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมจัดสถานที่และร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม ณ ศาลาประชาคม บ้านโป่งแค หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู