กิจกรรมเคารพธงชาติและออกกำลังกาย โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ด่านช้าง

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมออกกำลังกาย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง