กิจกรรมเคารพธงชาติ โรงเรียนผู้สูงอายุ

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีนางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง