กิจกรรมเคารพธงชาติ โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีนางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง