กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่ตำบลด่านช้าง