กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกให้นักเรียนระดับปฐมวัยแสดงความเคารพรักต่อครูผู้สอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง