คณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชน เยี่ยมชมกลุ่มเกษตร/ทอผ้าฝ้าย พื้นที่ อบต.ด่านช้าง

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมชม กลุ่มเกษตรผสมผสานไร่ตะวัน กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโป่งแค ในเขตพื้นที่ อบต.ด่านช้าง พร้อมร่วมเวทีประชุมหารือเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภา อบต.ด่านช้าง