นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและถนนขาดในพื้นที่ตำบลด่านช้าง

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ด่านช้าง

ได้ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและถนนขาด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป