ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง นภ.ถ.๓๕๐๐๑ บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แบบแจ้งผลการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง