ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

1.2 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.1 ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

3.1 คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหานส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนี้