โครงการประชุมผู้ปกครองและมอบอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง