ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลด่านช้าง

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนากลาง ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดประเพณีบุญบั้งไฟ ณ สนามกีฬา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง