ศูนย์กู้ชีพ อบต.ด่านช้าง งดให้บริการในวันที่ 20-31 ตุลาคม 2565

เนื่องด้วย ทางศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้นำรถกู้ชีพเข้าตรวจเช็คสภาพ  และเข้ารับการซ่อมแซมเป็นระยะเวลา 10 วัน ทำให้ในห้วงเวลาระหว่าง วันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2565 ไม่สามารถรับ-ส่ง ผู้ป่วยได้ตามปกติ

 ดังนั้น หากมีเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จะประสานขอความร่วมมือจาก อบต.พื้นที่ข้างเคียงเพื่อขอรับบริการในช่วงเวลาดังกล่าว

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้