สรุปการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 20 – 24 มิ.ย. 65 กองช่าง อบต.ด่านช้าง

สรุปการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.ด่านช้าง ประจำสัปดาห์ 36 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565

งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 3 ,9 ,12 และ หมู่ 14

งานสำรวจถนนชำรุด หมู่ 7