สรุปการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 4-8 ก.ค. 2565 กองช่าง อบต.ด่านช้าง

สรุปการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.ด่านช้าง ประจำสัปดาห์ 4 – 8 กรกฎาคม 2565.

งานอนุเคราะห์หินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กรณีถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดเป็นหลุมบ่อ

งานเจาะลอดถนนคอนกรีต เพื่อเดินท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3

งานซ่อมแซมำฟฟ้า/ประปาหมู่ที่ 9