สรุปการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 20-27 ก.ค. 2565 กองช่าง อบต.ด่านช้าง

สรุปการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.ด่านช้าง ประจำสัปดาห์ 20-27กรกฎาคม 2565.

งานซ่อมน้ำประปา หมู่ที่ 12

งานตัดหญ้ารอบที่ทำการ อบต.

งานซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 10

งานซ่อมน้ำประปา หมู่ที่ 9

งานซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 4