สรุปการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 26 มิ.ย.-1 ก.ค. 65 กองช่าง อบต.ด่านช้าง

สรุปการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.ด่านช้าง ประจำสัปดาห์ 36 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565

งานซ่อมแซมประปาหมู่ ที่ 3 และส่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน