องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำนวยความสะดวกในการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ เหตุกราดยิงที่ตำบลอุทัยสวรรค์

จากเหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียทุกท่าน

ในการนี้ เพื่อเป็นการร่วมส่งเหล่าผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพตลอดวันที่ 7 – 11 ตุลาคม เพื่อร่วมจัดสถานที่ พิธีการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน