เยี่ยมชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลด่านช้าง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นางจำปา ถาโคตรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลด่านช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งแค ถนนอุดรฯ-เลย ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยอยู่ในการดูแลของ นายทองสุข สุวรรณละ มีพื้นที่ประมาณ ๖๐ ไร่ มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด มีระบบการปลูกพืชที่เกื้อกูลกัน เพื่อสร้างความสมดุลตามธรรมชาติ เป็นระบบการเกษตรแบบผสมผสาน และระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง