โครงการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 ณ วัดศิลาอาสน์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายชาญวริญญ์ ดิเรกศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการ โครงการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความ สมัคร สมาน สามัคคี ของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ณ วัดศิลาอาสน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู