โครงการครอบครัวอบอุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวทันสังคม New Normal

อบต.ด่านช้าง ได้ดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวทันสังคม New Normal เพื่อสร้างครอบครัวต้นแบบและสร้างเครือข่ายครอบครัวในการเฝ้าระวังภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือเยาวชน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม ๖๐ พรรษามหาราชินี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี