โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางอ่อนสาร อัครพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนี พันปีหลวง “ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง