โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่สอง)

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีสังวาลอุดมเขต วัดถาวรสามัคคี วัดประดู่ศิลป์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู