โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่หนึ่ง)

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดป่าภูตูม วัดป่าภูชี และวัดสว่างศรีมงคล ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู