องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบัญญัติน้ำประปา พ.ศ. 2554


วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา  นาคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบัญญัติน้ำประปา พ.ศ. 2554  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.ฯ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3,4,7,9 และ 12 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

2024-07-08
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-01
2024-04-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-14