องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

 


การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567


วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ในการนี้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567 เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2024-07-08
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-01
2024-04-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-14