องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

 


การสำรวจถังขยะเปียก ตามแผนการปฏิบัติงาน Re-X-Ray


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อรายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน Re-X-Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

2024-07-08
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-01
2024-04-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-14