องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

2024-07-08
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-01
2024-04-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-14