วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปสุดเขต อบต.ด่านช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านแก้วอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำมัน อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหลวงหมายเลข ๒๑๐ บ้านโป่งแค - ไปฟาร์มหมู ไปบ่อขยะเทศบาลนากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ - ไปบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตสายทางเส้นข้างบ้านนางสายสวาท แก้วสม ไปทางทิศตะวันตกเมรุ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ASPHALT CONCRETE) สายทางจากบ้านนางหนูกุล บุญค้ำจุน ไปทางบ้านนายไหม ประทุมทอง หมู่ที่ ๑ บ้านศรีสังวาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง