องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายการการจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการการจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ