องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ