องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ