องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แผนป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ