องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ