องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ