องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ