องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ