องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ห้องประชุมและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างพ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ห้องประชุมและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างพ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ