องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง ระเบียบการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2554

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง ระเบียบการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2554 สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567    เอกสารประกอบ

การรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง ระเบียบการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ