องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด่านช้างเกมส์ ครั้งที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด่านช้างเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2567    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด่านช้างเกมส์ ครั้งที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ