องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สถิติข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ