องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว

รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : งานบุคคล